Ανακύκλωση Φωτοβολταικών και Ανεμογεννητριών στη Δυτική Ελλάδα

Τι είναι ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. είναι ένα Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και εμβέλεια σε 10 Περιφέρειες και 26 Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς).
H ANAKEM βραβεύτηκε για τη συμβολή της στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα Greek Green Awards 2019, κατά την 3η Διεθνή Έκθεση Verde Tec.

Συνεργάζεται με φορείς και αναδόχους περισσότερων των 1000 δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, αριθμός που αυξάνεται σημαντικά κάθε χρόνο.

Read more